Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ju mund të sillni fruta?
Kan du hämta frukt åt mig?
Kjo është pis
Den här är smutsig
Mund të më jepni ujë?
Kan jag få lite mer vatten?
Kjo ishte e shijshme
Det var jättegott
Të cilësisë më të mirë
Med bättre kvalitet
A është djegëse?
Är det kryddstarkt?
Është peshku i freskët?
Är fisken färsk?
A janë ata të ëmbël?
Är de söta?
I thartë
Sur
Ushqimi është i ftohtë
Maten är kall
Është e ftohtë
Det är kallt