Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ju mund të sillni fruta?
Kjo është pis
Mund të më jepni ujë?
Kjo ishte e shijshme
Të cilësisë më të mirë
A është djegëse?
Është peshku i freskët?
A janë ata të ëmbël?
I thartë
Ushqimi është i ftohtë
Është e ftohtë