Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Unë dua të bëj banja dielli
Unë dua të shkoj ski në ujë
Unë nuk dua të shkoj për peshkim
Unë nuk dua të shkoj për të notuar
Unë dua të shkoj në park
Unë dua të shkoj në liqen
Unë nuk dua të shkoj në kampim
Unë nuk dua të shkoj në varkë me vela
Unë dua të shkoj shëtitje me varkë
Unë dua të bëj ski
Unë dua të udhëtoj