Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Njerëz
Nënë
Baba
Vëlla
Motër
Bir
Bijë
Nip
Mbesë
Gjysh
Gjyshe