Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Sa është ora?
Në çfarë ore?
Është 01:00
Është 09:45
Në 09:00
Mesditë
Në 04:00
Mesnatë
Mëngjes
Pasdite
Mbrëmje
Natë