Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Gojë
Dhëmbë
Gjuhë
Buzë
Nofull
Mjekër
Qafë
Fyt