Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Rrugë
Udhëkryq
Shenja trafiku
Qoshe
Drita e rrugës
Semafor
Këmbësor
Rrugë
Kalim rruge me vizatë bardha
Trotuar
Banja
Banjë