Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ha
Comer
Pi
Beber
Mund të flas me menaxherin?
Eu posso falar com o gerente?
Çfarë është kjo?
O que é isto?
Faturë
Conta (a)
Bakshish
Gorjeta (a)
Mund të paguaj me kartë krediti?
Eu posso pagar com cartão de crédito?
Sa ju detyrohem juve?
Quanto eu devo?
Faturën, ju lutem
A conta, por favor
A keni kartë krediti tjetër?
Você tem outro cartão de crédito?
Më duhet fatura
Eu preciso de um recibo
Ku është banja?
Onde é o banheiro?
Dalje
Saída (a)
Hyrje
Entrada (a)
Faleminderit për shërbimin e mirë
Obrigado pelo bom atendimento