Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ju lutem
Faleminderit
Ju lutem
Gëzuar ditëlindjen
Urime
Paç fat
Si quheni?
Më falni, nuk e dëgjova emrin tuaj
Kënaqur që u takuam
Nga jeni?
Unë jam nga Nju Jork