บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

เครื่องโทรสาร
Факс
เครื่องถ่ายเอกสาร
Фотокопировальное устройство
โทรศัพท์
Телефон
เครื่องพิมพ์ดีด
Пишущая машинка
เครื่องฉาย
Проектор
คอมพิวเตอร์
Компьютер
จอภาพ
Экран
เครื่องพิมพ์ทำงานได้ไหมครับ
Этот принтер работает?
แผ่นดิสก์
Диск
เครื่องคิดเลข
Калькулятор

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม