คุณพูดคำนี้ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000;

หมายเลข 1,000 ถึง 10,000 :: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง