Loading ....

Bokabularyong Dutch :: Doktor: May sakit ako