Loading ....

Bokabularyong Hapon :: Pagbayad ng bayarin