Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig
Loading ....

Bokabularyo

Ako ay magsyasyaping
wŏ qù gòu wù 我去购物
Saan ang pangunahing shopping area?
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
Gusto kong pumunta sa shopping center
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
Maaari mo ba akong tulungan?
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
Tumitinggin tinggin lang
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
Maaari ko bang subukan ito?
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
Kulay ay hindi angkop sa akin
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
Gusto ko ito
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
Hindi ko gusto ito
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个