Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ngay phía trước
Ở phía sau
Tới phía trước
Bên trong
Bên ngoài
Đây
Đó, kia
Dọc theo bức tường
Gần
Quanh góc
Xa
Tại bàn
Trong hàng
Tầng dưới
Tầng trên
Dưới sảnh