Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ở mặt sau của
Ở phía trước của
Bên cạnh
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Bạn có hiểu tôi không?
Bắc
Tây
Nam
Đông
Bên phải
Bên trái
Có thang máy không?
Cầu thang ở đâu?
Ở hướng nào?
Cửa thứ hai bên trái
Rẽ phải ở góc đường