Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Bến tiếp theo là gì?
Đây có phải là bến của tôi không?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Bảo tàng ở đâu?
Điện thoại công cộng
Có danh bạ điện thoại không?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Bắp rang
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?