Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
¿Puedo comprarle una bebida?
Có phí vào cửa không?
¿Hay qué pagar la entrada?
Làm ơn cho một bia
Una cerveza por favor
Tôi muốn một ly vang đỏ
Quiero un vaso de vino rojo
Loại bia nào?
¿Qué tipo de cerveza?
Vang trắng
Vino blanco
Tôi cần thức uống
Necesito un trago
Bạn có muốn khiêu vũ không?
¿Quieres bailar?
Có, tôi muốn khiêu vũ
Si, quiero bailar
Tôi không muốn khiêu vũ
No quiero bailar
Tôi đang lo lắng
Estoy preocupado
Tôi không tìm thấy bố
No puedo encontrar a mi papá
Tôi bị lạc
Estoy perdido
Vui lòng chờ tôi
Espéreme, por favor
Tôi cần gọi cảnh sát
Yo necesito a la policía
Cứu!
¡Socorro!