Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Nước
Agua (el)
Hồ bơi
Piscina (la)
Nhân viên cứu hộ
Salvavidas (el/la)
Ván lướt sóng
Tabla de surf (la)
Ống thở
Esnórquel (el)
Lặn có ống thở
Nadar con equipo de esnórquel
Lướt sóng
Surfear
Bơi
Nadar
Lặn
Bucear