Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi đang tìm kiếm một công việc
Tôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của anh?
Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi
Có người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?
Đây là danh sách người tham khảo của tôi
Anh có bao nhiêu kinh nghiệm?
Anh làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
3 năm
Tôi tốt nghiệp trường trung học
Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học
Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian
Tôi muốn làm việc toàn thời gian
Ông có chế độ bảo hiểm y tế không?
Có, sau sáu tháng làm việc ở đây