Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Vào mấy giờ?
1 giờ
9 giờ 45 phút
Lúc 9 giờ
Buổi trưa
Lúc 4 giờ
Nửa đêm
Buổi sáng
Buổi chiều
Buổi tối
Ban đêm