Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Khởi hành
Cất cánh
Hạ cánh
Đường băng
Đến
Nhà ga
Khu vực không hút thuốc
Bộ phận hải quan
Miễn thuế
Nhân viên an nình
Máy dò kim loại
Máy chụp X-quang
Mẫu khai nhận dạng