Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Đồ uống
Với đá
Muỗng
Dao
Nĩa
Ly, cốc
Đĩa
Đĩa để lót tách
Tách, chén
Tôi cần một cái khăn ăn
Tôi không muốn hạt tiêu
Lọ tiêu
Bạn có thể đưa giúp tôi muối được không?
Lọ muối