Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Vieux
Mới
Nouveau
Thô
Rêche
Mịn
Lisse
Dày
Épais
Mỏng
Fin
Lạnh
Froid
Nóng
Chaud
Tất cả
Tout
Không ai cả
Aucun
Trước khi
Avant
Sau khi
Après