Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Sân bay
Máy bay
Chuyến bay
Vé
Phi công
Tiếp viên
Số chuyến bay
Cửa lên máy bay
Phiếu lên máy bay
Hộ chiếu
Hành lý xách tay
Va li
Hành lý