Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ở đâu có một nhà hàng tốt?
Chúng tôi cần một bàn cho bốn người
Tôi muốn đặt bàn cho hai người
Bồi bàn (nam)
Bồi bàn (nữ)
Tôi có thể xem thực đơn không?
Bạn giới thiệu món nào?
Món này gồm những gì?
Nó có kèm salad không?
Món súp của ngày là gì?
Món đặc biệt của ngày hôm nay là gì?
Ông muốn ăn gì?
Món tráng miệng trong ngày là gì?