Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Mẹ kế
Madrasta (a)
Bố dượng
Padrasto (o)
Chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
Meio-irmã (a)
Anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
Meio-irmão (o)
Bố chồng
Sogro (o)
Mẹ chồng
Sogra (a)
Anh rể
Cunhado (o)
Chị dâu
Cunhada (a)
Cô ấy là ai?
Quem é ela?
Đây là mẹ bạn phải không?
Ela é a sua mãe?
Bố của bạn là ai?
Quem é seu pai?
Bạn có quan hệ gì không?
Vocês são parentes?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Quantos anos você tem?
Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?
Quantos anos tem sua irmã?