Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thời tiết như thế nào?
Como está o clima?
Trời nóng
Está quente
Trời lạnh
Está frio
Trời nắng
Está ensolarado
Trời nhiều mây
Está nublado
Trời nồm
Está úmido
Trời đang mưa
Está chovendo
Tuyết đang rơi
Está nevando
Trời nhiều gió
Está ventando
Thời tiết khó chịu
Está violento
Nhiệt độ bao nhiêu?
Qual é a temperatura?
Các mùa
Estações (as)
Mùa đông
Inverno (o)
Mùa hè
Verão (o)
Mùa xuân
Primavera (a)
Mùa thu
Outono (o)