Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Vui lòng
Please
Xin cảm ơn
Thank you
Không có gì
You’re welcome
Cẩn thận sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Bless you (after a sneeze)
Chúc mừng sinh nhật
Happy birthday
Chúc mừng
Congratulations
Chúc may mắn
Good luck
Tên của bạn là gì?
What is your name?
Tên tôi là Maria
My name is Maria
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Pardon, I didn’t hear your name
Rất hân hạnh được gặp bạn
Pleased to meet you
Bạn từ đâu đến?
Where are you from?
Tôi đến từ New York
I am from New York