Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi
I
Bạn (thân mật)
You (informal)
Ông ấy
He
Bà ấy
She
Chúng tôi
We
Các bạn (số nhiều)
You (plural)
Họ
They
Của tôi
My
Của bạn
Your
Của ông ấy
His
Của bà ấy
Her
Cái này
This
Cái kia
That
Những cái này
These
Những cái kia
Those