Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Chai
Bottle
Cái lọ
Jar
Lon
Can
Cái thùng
Box
Bao
Sack
Túi
Bag
Thêm 1 ít
A little more
Thêm
More
Một phần
A portion
Một chút
A little
Quá nhiều
Too much