Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Xẻng
Shovel
Bộ áo tắm
Bathing suit
Quần bơi
Swimming trunks
Quả bóng
Ball
Bóng chơi trên bãi biển
Beach ball
Dù che trên bãi biển
Beach umbrella
Ghế bãi biển
Beach chair
Kem chống nắng
Sunblock
Kem chống nắng
Sunscreen