Как казваш на латвийски? И; Защото; Но; Или; Навсякъде; Всички; Всичко; Малко; Някои; Много;

Неопределени местоимения и свързващи думи :: Латвийска лексика

Научете сами латвийски