Как казваш на словенски? Над; От другата страна; След; Срещу; По; Около; При; Зад; Под; До; Между; По време на; Освен;

Предлози :: Словенска лексика

Научете сами словенски