Vulnerability

Vulnerability has – among other things – to do with uncertainty and/or subjects we have or had no (direct) control over. In a vulnerable situation we might experience something small – a gesture, a comment, a glance – and already we’re deeply affected. Or we remember something that confronts us with strong emotions. The more powerful the feelings of – for example – fear, shame, pain, anger, sadness and/or frustration, the greater the feeling of vulnerability will be.

In our present society, where a powerful image of self-assurance is regularly emphasized, many see vulnerabilities as signs of weakness. Something that should be avoided at all cost. The fear of rejection is strong. And yet: working with our vulnerabilities can be one of the most powerful tools when it comes to personal growth. Once you acknowledge your vulnerable sides, you can start a profound development on a personal level.

If you’re willing to share some of your vulnerabilities with others, you’ll not only get to know yourself better, but also the person with whom you’re sharing. How do you show your vulnerable sides? Are you clear when talking about this? Does the other acknowledge the vulnerabilities in you? How do they deal with this? Are you being treated with respect, or do they take advantage of the openness that you’re showing? How do YOU deal with the reactions of others?

Because not everyone can handle another’s vulnerabilities, it is advisable to be careful at first in selecting someone to talk about this.

In showing your vulnerability, you show your human side, so that others can get to know you better and be more considerate towards you. Once you get in touch with your vulnerable parts, you’ll gradually feel more secure. You’ll get to know yourself better. This process often requires courage and perseverance. Some vulnerabilities might have arisen from situations you’ve encountered in your life. In time, you might be able to accept and embrace those vulnerabilities – maybe with some professional guidance. There are vulnerabilities that, when viewed in more detail, can be solved with new insights that arise. This way you will grow to be more authentic.

Being in touch with yourself, including your vulnerable sides, makes you much more powerful. Feelings of harmony and balance in life are enhanced. To experience vulnerability is part of being human. It touches upon a raw piece of life. Unpolished. An intense learning process that ultimately can increase our self-confidence and give our relationships more depth. A process from which you can benefit, for the rest of your life.

 

Kwetsbaarheid

(01-04-2017) Dutch Version

Kwetsbaarheid heeft (onder andere) te maken met onzekerheid en/of onderwerpen waar we geen (directe) controle over hebben of hadden. In een kwetsbare situatie hoeft er maar iets kleins te gebeuren – een handeling, een opmerking, een blik van een ander – en we voelen ons al diep geraakt. Of een herinnering die ons confronteert met sterke emoties. Hoe krachtiger de bijkomende gevoelens van bijvoorbeeld angst, schaamte, pijn, boosheid, verdriet en/of onmacht, hoe groter het gevoel van kwetsbaarheid zal zijn.

 

In onze huidige samenleving, waar een krachtige uitstraling op basis van zelfverzekerdheid regelmatig wordt benadrukt, ziet menigeen kwetsbaarheid als een teken van zwakte. Iets wat ten koste van alles vermeden moet worden. De angst voor afwijzing is hierbij groot. Toch is het werken met de eigen kwetsbaarheid één van de krachtigste gereedschappen voor persoonlijke groei. Zodra je je kwetsbare kanten onder ogen durft te zien, kun je een diepgaande ontwikkeling in gang zetten.

 

Als je sommige kwetsbaarheden met anderen durft te delen, leer je niet alleen jezelf beter kennen, maar ook diegene waarmee je dit deelt. Hoe toon je jouw kwetsbare kanten? Ben je daar duidelijk in? Erkent de ander de kwetsbaarheden in jou? Hoe gaat deze persoon ermee om? Word je respectvol behandeld of maakt de ander misbruik van de getoonde openheid? Hoe ga jij om met de reacties van de ander? Omdat niet iedereen goed om kan gaan met de kwetsbaarheden van een ander, is het aan te raden om in eerste instantie selectief te zijn aan wie je wat vertelt.

 

In het tonen van je kwetsbaarheid laat je je menselijke kant zien, waardoor anderen je beter leren kennen en meer rekening met je kunnen houden. Als je op een goede wijze met de kwetsbare delen van jezelf aan de slag gaat, zal je gaandeweg steviger in je schoenen komen te staan. Je komt steeds beter in contact met jezelf. Dit proces vraagt vaak moed en doorzettingsvermogen. Sommige kwetsbaarheden zullen voortgekomen zijn uit situaties die je zijn overkomen in je leven; mogelijk kun je dit (eventueel onder begeleiding) accepteren en het een plek geven. Er zijn kwetsbaarheden die, als ze nader bekeken worden, opgelost kunnen worden met de nieuwe inzichten die hierbij ontstaan. Zo wordt je weer een stukje authentieker.

 

In verbinding zijn met jezelf, dus ook met je kwetsbare kanten, maakt je tot een krachtiger mens. De harmonie en balans in het leven worden hiermee vergroot. Het ervaren van kwetsbaarheid is gekoppeld aan het mens-zijn. Het brengt je in contact met een rauw stukje leven. Ongepolijst. Een intens leerproces die het zelfvertrouwen kan vergroten en relaties meer diepgang kan geven. En waar je de rest van je leven voordeel van kunt hebben.

Franklin Heilbron, blogger, and spiritual life coach, lives and coaches in Amsterdam (The Netherlands). He loves life, loves people, hugely enjoys intelligent conversations, and can be deeply moved by beautiful sounds.

Explore the LingoHut blog

Read the latest