Πώς λες στα Αλβανικά; Μαυροπίνακας; Γραφείο; Έλεγχος; Τάξη; Σχολική Αίθουσα; Μαθητής; Σημαία; Φως; Χρειάζομαι ένα στυλό; Χρειάζομαι έναν χάρτη; Αυτό είναι το γραφείο του;; Πού είναι το ψαλίδι;;

Σχολική τάξη :: Λεξιλόγιο Αλβανικών

Μάθετε μόνοι σας Αλβανικά