Πώς λες στα Ολλανδικά; Παρακαλώ; Ευχαριστώ; Ναι; Όχι; Πώς λέγεται;; Μιλήστε αργά; Επαναλάβετε, παρακαλώ; Πάλι; Λέξη προς λέξη; Αργά; Τι είπες;; Δεν καταλαβαίνω; Καταλαβαίνεις; Τι σημαίνει αυτό;; Δεν ξέρω; Μιλάτε αγγλικά;; Ναι, λίγο;

Παρακαλώ και ευχαριστώ :: Λεξιλόγιο Ολλανδικών

Μάθετε μόνοι σας Ολλανδικά