Πώς λες στα Γεωργιανά; Μου; Σου; Του; Της; Μας; Δικό τους; Αυτό; Εκείνο; Αυτά; Εκείνα;

Κτητικές αντωνυμίες :: Λεξιλόγιο Γεωργιανών

Μάθετε μόνοι σας Γεωργιανά