Πώς λες στα Ιταλικά; Ερώτηση; Απάντηση; Αλήθεια; Ψέματα; Τίποτα; Κάτι; Ίδιο; Διαφορετικό; Τραβώ; σπρωχνώ; Μακρύς; Μικρός; Κρύο; Καυτό; Ανοιχτό; Σκούρο; Υγρό; Στεγνό; Άδειος; Γεμάτος;

Χρήσιμες λέξεις :: Λεξιλόγιο Ιταλικών

Μάθετε μόνοι σας Ιταλικά