Πώς λες στα Λεττονικά; Μπορώ να το δοκιμάσω;; Πού είναι τα δοκιμαστήρια;; Μεγάλο; Μεσαίο; Μικρό; Φοράω μεγάλο μέγεθος; Έχετε μεγαλύτερο μέγεθος;; Έχετε μικρότερο μέγεθος;; Είναι πολύ στενό; Είναι το μέγεθός μου; Μου αρέσει αυτό το πουκάμισο; Έχετε αδιάβροχα;; Θα μπορούσατε να μου δείξετε μερικά πουκάμισα;; Το χρώμα δεν μου ταιριάζει; Το έχετε σε άλλο χρώμα;; Πού μπορώ να βρω ένα μαγιό;; Θα μπορούσατε να μου δείξετε το ρολόι;;

Αγορά ρούχων :: Λεξιλόγιο Λεττονικών

Μάθετε μόνοι σας Λεττονικά