Πώς λες στα Λιθουανικά; Ηλιακό Σύστημα; Ήλιος; Ερμής; Αφροδίτη; Γη; Άρης; Δίας; Κρόνος; Ουρανός; Ποσειδώνας; Πλούτωνας;

Ηλιακό σύστημα :: Λεξιλόγιο Λιθουανικών

Μάθετε μόνοι σας Λιθουανικά