Πώς λες στα Μαλαισιανά; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000;

Αριθμοί από 100 έως 1000 :: Λεξιλόγιο Μαλαισιανικών

Μάθετε μόνοι σας Μαλαισιανά