Πώς λες στα Νορβηγικά; Μαθηματικά; Επιστήμη; Ιστορία; Ανάγνωση; Γραφή; Μουσική; Ξένες Γλώσσες; Γεωγραφία; Τέχνη; Βιολογία; Φυσική;

Μαθήματα του σχολείου :: Λεξιλόγιο Νορβηγικών

Μάθετε μόνοι σας Νορβηγικά