Πώς λες στα Νορβηγικά; Πάνω; Απέναντι; Μετά; Κατά; Κατά μήκος; Γύρω; Στο; Πίσω; Κάτω; Δίπλα; Μεταξύ; Δίπλα; Κατά την διάρκεια; Εκτός από;

Προθέσεις :: Λεξιλόγιο Νορβηγικών

Μάθετε μόνοι σας Νορβηγικά