Πώς λες στα Πολωνικά; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100;

Αριθμοί από 10 έως 100 :: Λεξιλόγιο Πολωνικών

Μάθετε μόνοι σας Πολωνικά