Πώς λες στα Πολωνικά; Μετά; Σύντομα; Πριν; Νωρίς; Αργά; Αργότερα; Ποτέ; Τώρα; Μια φορά; Πολλές φορές; Μερικές φορές; Πάντα; Τι ώρα είναι;; Τι ώρα;; Για πόσο καιρό;;

Λεξιλόγιο χρόνου :: Λεξιλόγιο Πολωνικών

Μάθετε μόνοι σας Πολωνικά