Πώς λες στα Πορτογαλικά; Δεν θέλω να δω τηλεόραση; Δεν θέλω να δω την ταινία; Δεν χρειάζεται να καταθέσω χρήματα στην τράπεζα; Δεν χρειάζεται να πάω στο εστιατόριο; Πρέπει να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή; Πρέπει να διασχίσω το δρόμο; Πρέπει να ξοδέψω χρήματα; Πρέπει να το στείλω ταχυδρομικώς; Πρέπει να περιμένω στην ουρά; Έχω ανάγκη να πάω μια βόλτα; Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι; Πρέπει να πάω για ύπνο;

Τα πράγματα που κάνω και δεν χρειάζομαι :: Λεξιλόγιο Πορτογαλικών

Μάθετε μόνοι σας Πορτογαλικά