Πώς λες στα Ρωσικά; Γαλαξίας; Αστέρι; Φεγγάρι; Πλανήτης; Αστεροειδής; Κομήτης; Μετεωρίτης; Διάστημα; Σύμπαν; Τηλεσκόπιο;

Αστρονομία :: Λεξιλόγιο Ρωσικών

Μάθετε μόνοι σας Ρωσικά