Πώς λες στα Ρωσικά; Για; Από; Σε; Μέσα; Μέσα; Κοντά; Του; Έξω; Έξω; Προς; Κάτω; Με; Χωρίς;

Κοινές προθέσεις :: Λεξιλόγιο Ρωσικών

Μάθετε μόνοι σας Ρωσικά