Πώς λες στα Σλοβενικά; Ηλιακό Σύστημα; Ήλιος; Ερμής; Αφροδίτη; Γη; Άρης; Δίας; Κρόνος; Ουρανός; Ποσειδώνας; Πλούτωνας;

Ηλιακό σύστημα :: Λεξιλόγιο Σλοβενικών

Μάθετε μόνοι σας Σλοβενικά