Πώς λες στα Σουηδικά; Θορυβώδης; Ήσυχος; Δυνατός; Αδύναμος; Σκληρό; Μαλακό; Περισσότερο; Λιγότερο; Σωστό; Λάθος; Καθαρός; Βρώμικος; Παλιός; Νέος;

Επίθετα :: Λεξιλόγιο Σουηδικών

Μάθετε μόνοι σας Σουηδικά